Zgodovina

18. 2. 1998

Ustanovitev podjetja Eko Papir d. o. o. v 100 % lasti Darka Matošića. Prvi zagon proizvodnje je bil v Peterancu.

2002

Selitev v sedanji proizvodni obrat v Golo

2005

V podjetju se zaposli sedanji direktor Krešimir Matošić dipl. ekon.

2010

Začetek močnega investicijskega cikla z nakupom prvega stroja za vrečke z ročajem in usmeritev na mednarodne evropske trge.

2011

Sklenitev sodelovanja s slovensko družbo Klamas, ki je postala najpomembnejši partner družbe Eko papir in je bistveno prispevala k rasti podjetja na evropskih trgih.

2012

Krešimi Matošić postane direktor podjetja. Podjetje nadaljuje močan naložbeni cikel v stroje za izdelavo vrečk z ročaji in vrečk z ravnim dnom.

2018

V podjetju prične na področju komerciale delovati Irena Matošić.

April 2019

Proizvodna hala, v kateri so bili stroji za proizvodnjo vrečk z ravnim dnom, zgori do tal.

December 2019

Generali GEF – sklad zasebnega kapitala – z nakupom poslovnega deleža pridobi 75 % lastništvo v podjetju. Manjšinska lastnika podjetja postaneta Krešimir Matošić (12,5 %) in Irena Matošič (12,5 %).

Januar 2020

EKO papir kupi podjetje Klamas d. o. o. ki se preimenuje v EKO papir d. o. o.

Konec 2020

Družba EKO papir sprejme novo strategijo, po kateri bo še okrepila naložbe v nove strojne in jih v naslednjih letih še podvojila. S tem bomo dodatno okrepili svoj položaj na evropskem trgu.