Za družbo EKO papir je bilo leto 2020 uspešno

Družba EKO papir je leta 2020 nadaljevala svoje uspešno poslovanje in kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, ustvarila prihodke v znesku 14,3 milijonov EUR oziroma četrtino več kot leto prej. Podjetje je v težavnih razmerah pandemije COVID-19 ves čas poslovalo nemoteno in se uspešno prilagajalo spreminjajočim se razmeram. Kupcem, dobaviteljem in ostalim deležnikom podjetja se zahvaljujemo za zaupanje, zaposlenim pa za trud in prizadevnost v tem zahtevnem letu.