Rast družbe EKO papir se nadaljuje – sprejeta nova strategija poslovanja do leta 2024

Rast družbe Eko papir

Poslovodstvo družbe EKO papir je leta 2021 sprejelo novo poslovno strategijo, s katero bomo izkoristili ugodne razmere na prodajnih trgih za nadaljnjo rast. V obdobju do 2024 bomo tako intenzivno širili svoje proizvodnje zmogljivosti in zaposlovali ter na ta način zadovoljili povečano povpraševanje po naših izdelkih. Pričakujemo, da bomo do leta 2024 približno podvojili svoj strojni park v primerjavi s trenutno opremo in da bomo vsaj podvojili število proizvedenih vrečk. Ob sami rasti poslovanja pa bomo skrbeli tudi za nenehno izboljševanje kakovosti svojih proizvodov ter delovnih pogojev svojih zaposlenih.