Generali GEF postal 75 % lastnik družbe EKO papir

Generali investments

Dne 27. 12. 2019 je sklad zasebnega kapitala Generali GEF postal 75 % lastnik družbe EKO papir d. o. o.

Preostalo lastništvo družbe je ostalo v rokah družine Matošić. Sklad je zavezan k ohranjanju družinske tradicije podjetja, tako da bo družbo EKO papir še naprej vodil Krešimir Matošić. Z lastniško udeležbo želi Generali GEF okrepiti finančno stabilnost družbe EKO papir in mu tudi v prihodnje pomagati, da doseže začrtanoi rast. Darku Matošiću se zahvaljujemo za vse, kar je naredil za EKO papir, ter se zavezujemo, da bomo dostojno skrbeli, da bo njegov življenjski projekt še naprej ponos celotne regije in države.