Krešimir Matošić, direktor

Krešimir Matošić, direktor, zadolžen za organizacijo proizvodnje, komunikacijo s ključnimi kupci indobavitelji.

Datum rojstva: 29. 09. 1981.
Formalno izobraževanje: dipl.ekon., smer trženje in management
Lastnik 12,5 % podjetja

2005 – dokončan študij ekonomije
2005 – pridruži se družinskemu podjetju Eko Papir d. o. o. kot pomočnik direktorja. Začne delati na
razvoju proizvodnje.
2011 – intenzivna prizadevanja za razvoj proizvodnje, logistike in tržišča, razvoj evropskega tržišča
2012 – direktor Eko Papir d. o. o.